КА КОНСУЛТ - 04 ООД

КА КОНСУЛТ - 04 ООД

строителство, строителен контрол, счетоводни къщи, счетоводни услуги, счетоводни кантори, счетоводно обслужване, счетоводство на фирми, счетоводни къщи софия, счетоводство цени, счетоводни услуги софия,

Фирма КА КОНСУЛТ – 04 ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност

 • Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
 • Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.   При Консултирането:

 • По проблемите на ЗУТ
 • По проблемите на издаване Разрешение за ползване
 • По правни проблеми на строителството

При строителството:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
 • контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
 • опазване на околната среда;
 • недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
 • изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.

Информация за Адреса

Адрес

ул.българска морава 104, София, Област София,

Телефон

Стационарен: 02 9801614

FAX

02 9802450

Имейл

kakonsult04@nove.bg

click to enable zoom
Няма добавени услуги
Няма добавени документи