Дес Пол ЕООД

Преводаческата къща " Дес Пол "

преводаческа и търговска къща, заклет преводач от и на полски език, преводач с полски език, преводи на полски езикпреводи на български език, преводи на и от полски език, висококвалифициран заклет преводач от и на полски език, професионалек заклет преводач с полски език, посредник на българския и полския пазар, преводач на полски език, посредник между Полша и България, преводаческа къща, преводи полски, преводи от полски на български, преводи от български на полски, фирма за преводи, преводи и легализации, преводи легализация софия, преводи на документи, почасово гледане на деца, курсове с чужди езици, курсове по чужди езици, български език за чужденци, Център за професионално обучение, езикова школа, езикова школа за деца, школа за чужди езици, Centrum profesjonalnego szkolenia, szkoła językowa, szkoła językowadla dzieci, szkoła języków obcych, j. bułgarski dla obcokrajowców,

Дес Пол предлага:
-курсове по български, английски, немски и полски за чужденци за напреднали и начинаещи;
– Съдебен преводач с полски език
– Съдебен преводач от и на полски език
– школа за професионално обучение за деца и тинейджери, младежи и въздрастни по чужди езици
– български език за чужденци
– szkoła profesjonalnego uczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– j. bułgarski dla obcokrajowców
– Tłumacz sądowy j. bułgarskiego i polskiego;
– Kursy j. bułgarskiego, angielskiego, niemieckiego dla obcokrajowcow,
zaawansowanych i początkujących;

Почасово гледане на деца от 5 годишна възраст (професионална занималния).

Преводаческата къща „Дес Пол“ извършва качествени преводи от и на: полски, руски, чешки, френски, немски, английски и други. Правим легализирани и обикновени преводи. Сътрудничим си само с квалифицирани специалисти, повечето от които са професионални преводачи, лингвисти, редактори и носители на езика. Извършваме устни и писмени преводи на различна тематика и с различна сложност в желания от Вас срок и на оптимално ниски цени. Работим с клиенти, както от България, така и от чужбина, при максимално улеснени условия за поръчка и плащане.

Фирма Дес Пол е регистрирана в София, за извършване на преводаческа дейност, с ЕИК: 201955008. Фирмата постоянно търси нови преводачи с различни езици, които биха желали да работят с преводаческа къща „Дес Пол“ в София и в цяла България.

ПОЛСКИ и БЪЛГАРСКИ заклет преводач, мгр Десислава Желязкова осигурява преводи, заверени преводи от български и полски, вписвания на актове за раждане, документи на автомобили, сертификати, официална кореспонденция, дела, бизнес документи, договори, дипломи, финансови отчети, счетоводни записи, регистри за съдимост, изявления, устави на компании, официални документи, сертификати и др.
Имам богат, дългогодишен опит в превеждането на текстове от най-различни тематики, включително и тясноспециализирани. Работя с много фирми, организации и частни лица, както полски така и български. Превеждам при сделки при нотариус, бизнес срещи, преговаряне на конференции, обучения по време на пътуване в страната и чужбина.

Извършваме устни и писмени преводи на различна тематика и с различна сложност в желания от Вас срок и на оптимално ниски цени. Работим с клиенти, както от България, така и от чужбина, при максимално улеснени условия за поръчка и плащане.

Преводаческата Къща „Дес Пол“ извършва качествени преводи от и на следните езици: полски;  руски;  чешки;  френски;  немски;  унгарски;  английски.

Писмени преводи:
– технически преводи;
– превод на техническа документация и инструкции по експлоатация;
– превод на делова и лична кореспонденция;
– превод на текстове с юридическа, икономическа, финансова, медицинска, счетоводна, строителна тематика и др.
Спазваме оригиналното форматиране – тоест със запазване на таблици, графики и т.н.

Устни преводи:
– устни преводи на съдебни заседания;
– съпровождане на частни лица и делегации;
– преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
– телефонни преговори;
– консекутивни и симултанни преводи – при изповядване на сделки или подписване на документи пред нотариус.

Можете да получите компетентна информация за това, какви документи са необходими в конкретния за Вас случай. На чуждите граждани предлагаме консултации и съдействие при учредяване, регистрация на фирма в България: ЕТ, АД, ООД, ЕООД, както и при покупка или наемане на недвижим имот и също така при търсене на туристически дестинации в България за индивидуални или семейни почивки.

Приемаме документи за превод по поща, факс, електронна поща или Skype, a може и да ги донесете лично в нашия офис.
Цените ни са оптимално достъпни.
Стандартният срок за извършване на превода е до 72 часа от момента на поръчката. Като използваме всички съвременни средства за връзка, ние сме достъпни практически 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Ние работим в цялата страна, като изпращаме превода до всяко място, посочено от клиента в България и в чужбина, в срок.
Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя след приключване на всяка конкретна поръчка в срок до 3 дни след издаване на фактура. Ние си запазваме правото да начисляваме цялостно или частично предплащане.

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.
Преводачът не носи отговорност за: загубата или щетите, произтичащи от използването на превода, легализиран или обикновен, от клиента.
Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му във връзка с възложената поръчка.
Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на своите служители и подизпълнители. С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие, Изпълнителят, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп във връзка с поръчката за превод и/или легализация, за целите на превода и/или легализацията, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на възложената поръчка и за други законни цели.
Ако клиентът няма специфични изисквания за извършване на услугата, тя се извършва съобразно добрите практики в „Дес Пол” ЕООД.
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

– Общински документи, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти *; – Учебни документи, медицински свидетелства, имунизационни паспорти, документи от НОИ, НАП, МВР, КАТ, банкови удостоверения, лична кореспонденция, препоръки, CV *;
– Стандартни фирмени документи, счетоводни баланси, отчети, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни, декларации и др. *;
– Специализирана документация, юридически, технически, икономически, медицински и други текстове. *

Цените се отнасят за превод от български на чужд или от чужд на български език. Цената за превод от един чужд език на друг се образува като сбор от цената на превода от единия чужд език на български език и цената на превода от български на другия чужд език.
Услугата включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатка, при срок за изпълнение до 5 страници за 24 часа. При бърз или експресен превод цената се завишава съответно с 50% и 100%.
За своите постоянни клиенти и при обемни поръчки фирмата предлага отстъпки!
Цената за устен превод се определя в зависимост от езика, вида и продължителността на превода.

За да Ви изготвим конкретна ценова оферта, моля, направете своята заявка на despolbg@gmail.com, despol@abv.bg. или се обадете на телефон: 0884 604 956.
Цени по договаряне в зависимост от сложността на текста

Информация за Адреса

Адрес

ул. „дамян груев“ 33, София, Bulgaria

Телефон

Мобилен: +359 884604956 ; 885177751

Имейл

despolbg@gmail.com

Уебсайт

https://des-pol.com/

click to enable zoom
Няма добавени услуги
Няма добавени документи